loader image

Oraciones al Padre Hurtado Traducidas al Kreole

Escrito por Fundacion Alberto Hurtado

Entre los vecinos del Santuario del Padre Hurtado en Estación Central hay muchos haitianos. Por esa razón, estamos en un proceso de traducción al kreole de algunos textos informativos y de las oraciones a nuestro santo. Estas son las oraciones a san Alberto para los niños y para los adultos en lengua criolla haitiana.Lapriyè Sen Alberto Hurtado

Pou timoun yo

San Alberto Hurtado

Ede m ‘vin tankou ou,

mache toujou kontan,

epi sèvi tankou Jezi.

Ede dekouvri sa yo ki nan bezwen pou ede yo,

Remen yo tout entye (nan renmen nèt ale),

Ma  viv avèk lajwa,

paske mwen va sèvi Bondye Granmèt mwen.

Di la Vyèj Mari

pou ede m mache

ke chak fwa mwen tonbe,

Mwen va leve ankò.

AMEN

 

PADRE ALBERTO HURTADO

Apòt Jezi Kri,

sèvitè pòv yo,

zanmi tout timoun yo, pwofesè jèn yo,

nou beni Bondye nou an

pou pasaj ou nan mitan nou.

Ou te konnen renmen ak sèvi.

Ou te yon pwofèt jistis

ak refij pou sa ki pi pòv yo .

Ou bati sou renmen

yon kay pou akeyi Kris la.

Kòm yon bon papa,

ou rele nou pou nou viv engajman lafwa nou nan solidarite.

Tanrpri nap mande w pou gide nou nan ke kontan nan chemen Granmet la.

Ou mennen nou jwenn Sovè a

ke tout mond nan bezwen

 

Fè nou toujou viv nan kontantman

Malgre difikilte yo.

Ede nou konbat egoyis pou nou aprann viv byen ak frè yo.

PADRE HURTADO,

PITIT MARI AK LEGLIZ LA,

ZANMI BONDYE AK LEZOM,

LAPRIYE POU NOU….

AMèN.

Más Noticias

Comparte esto:

"La felicidad no depende de fuera, sino de dentro."